Tiến bộ công nghệ chỉ cho chúng ta nhiều ...


Tiến bộ công nghệ chỉ cho chúng ta nhiều cách hữu hiệu hơn để tiến lùi.
-
Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwards.

Aldous Huxley

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họctiến bộ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/7/1894
Ngày mất: 22/11/1963
© 2012 Danh ngôn cuộc sống