Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tiền bạc khiến cả thế giới xoay ...


Tiền bạc khiến cả thế giới xoay chuyển.
-
Money alone sets all the world in motion.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống