Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không ...


Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không thể tự mình cháy, và cháy rất lâu.
-
Money may kindle, but it cannot by itself, and for very long, burn.

Igor Stravinsky

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 6/4/1971
Ngày mất: 17/6/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống