Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không ...


Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không thể tự mình cháy, và cháy rất lâu.
-
Money may kindle, but it cannot by itself, and for very long, burn.

Igor Stravinsky

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 6/4/1971
Ngày mất: 17/6/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống