Thước đo của cuộc đời không phải thời ...


Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.
-
The measure of life is not its duration, but its donation.

Peter Marshall

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày sinh: 27/5/1902
Ngày mất: 26/1/1949
© 2012 Danh ngôn cuộc sống