Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thực hành là người thầy tốt ...


Thực hành là người thầy tốt nhất.
-
Practice is the best of all instructors.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống