Thuận tay bắt dê, phải tranh thủ nắm lấy ...


Thuận tay bắt dê, phải tranh thủ nắm lấy cơ hội nằm trong tầm tay.
-
Thuận thủ khiên dương.

Tôn Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống