Thứ vận may tốt nhất là thứ vận may anh ...


Thứ vận may tốt nhất là thứ vận may anh tự tạo ra cho chính mình.
-
The best luck of all is the luck you make for yourself.

Douglas MacArthur

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vận may

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống