Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới ...


Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
-
The only thing that can save the world is the reclaiming of the awareness of the world. That's what poetry does.

Allen Ginsberg

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thế giớithi ca

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 3/6/1926
Ngày mất: 5/4/1997
© 2012 Danh ngôn cuộc sống