Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản ...


Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản chất con người mà là những thói thường thấp hèn đã tha hóa nó.
-
It is not human nature we should accuse but the despicable conventions that pervert it.

Denis Diderot

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản chất

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống