Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản ...


Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản chất con người mà là những thói thường thấp hèn đã tha hóa nó.
-
It is not human nature we should accuse but the despicable conventions that pervert it.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản chất

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Karl Marx

© 2012 Danh ngôn cuộc sống