Thôi thúc muốn có những chuyến đi là một ...


Thôi thúc muốn có những chuyến đi là một trong những dấu hiệu đầy hi vọng của sự sống.
-
The impulse to travel is one of the hopeful symptoms of life.

Agnes Repplier

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống