Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thôi thúc muốn có những chuyến đi là một ...


Thôi thúc muốn có những chuyến đi là một trong những dấu hiệu đầy hi vọng của sự sống.
-
The impulse to travel is one of the hopeful symptoms of life.

Agnes Repplier

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950
© 2012 Danh ngôn cuộc sống