Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thói quen suy nghĩ mọi thứ đều không sai ...


Thói quen suy nghĩ mọi thứ đều không sai lầm quá lâu khiến sự đúng đắn có vẻ thiển cận.
-
A long habit of not thinking a thing wrong gives it a superficial appearance of being right.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
© 2012 Danh ngôn cuộc sống