Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thời gian và hoàn cảnh mang lại sự khôn ...


Thời gian và hoàn cảnh mang lại sự khôn ngoan.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời giankhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống