Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng ...

Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả

Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
-
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.

Hecto Berlioz

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gianhọc sinh

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 11/12/1803
Ngày mất: 8/3/1869
© 2012 Danh ngôn cuộc sống