Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta ...


Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó.
-
Time is a storm in which we are all lost.

William Carlos Williams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 17/9/1883
Ngày mất: 4/3/1963
© 2012 Danh ngôn cuộc sống