Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi. Được ...


Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi. Được giận hờn sung sướng biết bao nhiêu.

Xuân Diệu

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/2/1916
Ngày mất: 18/12/1985

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống