Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi. Được ...


Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi. Được giận hờn sung sướng biết bao nhiêu.

Xuân Diệu

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/2/1916
Ngày mất: 18/12/1985

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống