Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thỏa mãn không phải là không đổ thêm ...


Thỏa mãn không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa.
-
Contentment consist not in adding more fuel, but in taking away some fire.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mêước muốn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống