Thỏa mãn không phải là không đổ thêm ...


Thỏa mãn không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa.
-
Contentment consist not in adding more fuel, but in taking away some fire.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mêước muốn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống