Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thỏa mãn không phải là không đổ thêm ...


Thỏa mãn không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa.
-
Contentment consist not in adding more fuel, but in taking away some fire.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mêước muốn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống