Thính giác là một trong năm giác quan của con ...


Thính giác là một trong năm giác quan của con người. Nhưng lắng nghe là nghệ thuật.
-
Hearing is one of the body's five senses. But listening is an art.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống