Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và ...

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.
-
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.

Thomas Edison

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 11/2/1847
Ngày mất: 18/10/1931
© 2012 Danh ngôn cuộc sống