Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm ...


Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ.
-
Genius always finds itself a century too early.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống