Thiên tài không phạm sai lầm; sai lầm của ...


Thiên tài không phạm sai lầm; sai lầm của anh ta xuất phát từ ý chí và là cánh cổng của sự khám phá.
-
A man of genius makes no mistakes; his errors are volitional and are the portals of discovery.

James Joyce

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chísai lầmthiên tài

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/2/1882
Ngày mất: 13/1/1941
© 2012 Danh ngôn cuộc sống