Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thiên tài không có học hành giống như bạc ...


Thiên tài không có học hành giống như bạc trong mỏ.
-
Genius without education is like silver in the mine.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậpthiên tài

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống