Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi ...


Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.
-
Nature and books belong to the eyes that see them.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiên nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống