Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ...


Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim con người.
-
The artist vocation is to send light into the human heart.

George Sand

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậttrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/7/1804
Ngày mất: 8/6/1876

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống