Thi ca phải có gì đó man rợ, bao la và hoang ...


Thi ca phải có gì đó man rợ, bao la và hoang dại.
-
Poetry must have something in it that is barbaric, vast and wild.

Denis Diderot

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậtthi ca

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống