Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thi ca phải có gì đó man rợ, bao la và hoang ...


Thi ca phải có gì đó man rợ, bao la và hoang dại.
-
Poetry must have something in it that is barbaric, vast and wild.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậtthi ca

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống