Theo luật pháp, một người có tội khi vi ...


Theo luật pháp, một người có tội khi vi phạm quyền lợi của người khác. Nhưng về mặt đạo đức, mới chỉ nghĩ đến hành động như thế cũng đã là có tội.

Immanuel Kant

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 22/4/1724
Ngày mất: 12/2/1804
© 2012 Danh ngôn cuộc sống