Thế giới là bi kịch đối với những ai ...


Thế giới là bi kịch đối với những ai cảm nhận, nhưng là hài kịch đối với những ai suy nghĩ.
-
The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think.

Horace Walpole

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

suy nghĩthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 24/9/1717
Ngày mất: 2/3/1797
© 2012 Danh ngôn cuộc sống