Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là ...


Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là thế giới tốt đẹp nhất có thể có được.
-
This would be the best of all possible worlds, if there were no religion in it.

John Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826
© 2012 Danh ngôn cuộc sống