Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là ...


Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là thế giới tốt đẹp nhất có thể có được.
-
This would be the best of all possible worlds, if there were no religion in it.

John Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống