Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thế giới ít khi là những gì ta trông thấy; ...


Thế giới ít khi là những gì ta trông thấy; với con người, tầm nhìn giới hạn, và hiện thực giống như mơ trong khi giấc mơ lại tưởng như hiện thực.
-
The world is seldom what it seems; to man, who dimly sees, realities appear as dreams, and dreams realities.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giới hạnthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống