Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thế giới giống như một chiếc cầu thang ...


Thế giới giống như một chiếc cầu thang lớn, có người đi lên và có người đi xuống.
-
The world is like a grand staircase, some are going up and some are going down.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống