Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thế giới dường như luôn đầy người tốt ...


Thế giới dường như luôn đầy người tốt -- thậm chí ngay cả khi giữa họ là quỷ dữ.
-
The world seems full of good men--even if there are monsters in it.

Bram Stoker

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốtthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 8/11/1847
Ngày mất: 20/4/1912

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống