Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thấy người nào đó làm một việc phải ...


Thấy người nào đó làm một việc phải thì nên quên tất cả lỗi lầm của anh ta.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện ác

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống