Thật tốt khi trái tim chất phác còn trí óc ...


Thật tốt khi trái tim chất phác còn trí óc thì không.
-
It is well for the heart to be naive and the mind not to be.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệtrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống