Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thật tốt khi trái tim chất phác còn trí óc ...


Thật tốt khi trái tim chất phác còn trí óc thì không.
-
It is well for the heart to be naive and the mind not to be.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệtrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống