Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời ...

Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao

Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa.
-
It's a mistake to think that once you're done with school you need never learn anything new.

Sophia Loren

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học hỏisai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nữ diễn viên
Ngày sinh: 20/9/1934

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống