Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta ...


Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta chỉ nghĩ tới việc kiếm sống.
-
It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living.

Jean Jacques Rousseau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống