Thật khó để khiến những người có mọi ...


Thật khó để khiến những người có mọi thứ quan tâm tới những người chẳng có thứ gì.
-
It is hard to interest those who have everything in those who have nothing.

Helen Keller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
© 2012 Danh ngôn cuộc sống