Thất bại là kẻ vấp ngã, nhưng không thể ...


Thất bại là kẻ vấp ngã, nhưng không thể hưởng lợi từ kinh nghiệm đó.
-
A failure is a man who has blundered, but is not able to cash in the experience.

Elbert Hubbard

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống