Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thành công là việc sử dụng tối đa khả ...


Thành công là việc sử dụng tối đa khả năng mà bạn có.
-
Success is the maximum utilization of the ability that you have.

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngkhả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống