Thành công là đạt được thứ bạn muốn. ...


Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.
-
Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

Dale Carnegie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcthành công

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống