Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thành công là đạt được thứ bạn muốn. ...


Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.
-
Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

Dale Carnegie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcthành công

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống