Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thận trọng là đứa con trưởng của sự ...


Thận trọng là đứa con trưởng của sự khôn ngoan.
-
Caution is the eldest child of wisdom.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống