Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, ...


Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa...

Võ Nguyên Giáp

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 25/8/1911
Ngày mất: 4/10/2013
© 2012 Danh ngôn cuộc sống