Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả ...


Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả điều tốt đẹp và xấu xa.
-
Ambition! powerful source of good and ill!

Edward Young

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tham vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống