Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả ...


Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả điều tốt đẹp và xấu xa.
-
Ambition! powerful source of good and ill!

Edward Young

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tham vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765
© 2012 Danh ngôn cuộc sống