Tham vọng mãnh liệt không hữu dụng mấy ...


Tham vọng mãnh liệt không hữu dụng mấy nếu bạn đi nhầm đường.
-
A driving ambition is of little use if you're on the wrong road.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống