Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tham vọng mãnh liệt không hữu dụng mấy ...


Tham vọng mãnh liệt không hữu dụng mấy nếu bạn đi nhầm đường.
-
A driving ambition is of little use if you're on the wrong road.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống