Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tham vọng là nhiệt huyết có mục ...


Tham vọng là nhiệt huyết có mục đích.
-
Ambition is enthusiasm with a purpose.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nhiệt huyết

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống