Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý ...


Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc.
-
The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.

Dalai Lama

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935
© 2012 Danh ngôn cuộc sống