Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý ...


Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc.
-
The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.

Dalai Lama

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios

Danh ngôn hiện tại

Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảng khắc.

Balzac

© 2012 Danh ngôn cuộc sống