Thậm chí nếu một con rắn không độc, nó ...


Thậm chí nếu một con rắn không độc, nó sẽ giả vờ là có độc.
-
Even if a snake is not poisonous, it should pretend to be venomous.

Chanakya

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 370 BC
Ngày mất: 283 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống