Thà xứng đáng với vinh dự mà không có nó ...


Thà xứng đáng với vinh dự mà không có nó còn hơn là có nó mà không xứng đáng.
-
It is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

danh tiếng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống