Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà xứng đáng với vinh dự mà không có nó ...


Thà xứng đáng với vinh dự mà không có nó còn hơn là có nó mà không xứng đáng.
-
It is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

danh tiếng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống