Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà sống giàu sang mà sung sướng còn hơn ...


Thà sống giàu sang mà sung sướng còn hơn sống nghèo hèn mà cực khổ.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hài hước

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống