Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà ở một mình còn hơn đi cùng người ...


Thà ở một mình còn hơn đi cùng người xấu.
-
Better be alone than in bad company.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống