Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà nhổ răng ra còn hơn lúc nào cũng đau ...


Thà nhổ răng ra còn hơn lúc nào cũng đau đớn.
-
Better a tooth out than always aching.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống