Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn ...

Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển

Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển cận.
-
It is better to be high-spirited even though one makes more mistakes, than to be narrow-minded and all too prudent.

Vincent Van Gogh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nhiệt huyếtsai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890
© 2012 Danh ngôn cuộc sống